Apie draugiją

 

Lietuvos chemoterapeutų draugija 2015 10 07 paminėjo penkiolikos metų egzistavimo sukaktį. Tikrųjų draugijos narių skaičius išaugo iki 75 narių. Tačiau asocijuotų, rezidentų, dalyvaujančių draugijos veikloje narių skaičius jau perkopė per 90.

Pagrindiniai draugijos tikslai yra skatinti onkologijos ir navikų medikamentinės terapijos, mokslo, mokymo ir praktinio įdiegimo integracinį procesą, vienyti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos onkologų chemoterapeutų, onkologų jėgas, siekiant pažangos navikų medikamentinėje terapijoje, sudaryti ir keisti, atsižvelgus į mokslo pasiekimus, navikų chemoterapijos gydymo standartus. Padėti draugijos nariams kelti profesinį pasirengimą, propaguoti visuomenėje onkologinių ligų profilaktiką, teikti pasiūlymus, rekomendacijas, informaciją SAM, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms organizacijoms aktualiais navikų terapijos klausimais.

Lietuvos chemoterapeutų draugija aktyviai dalyvauja sveikatos apsaugos politikos formavime, pateikdama pasiūlymus šiuolaikinio onkologinių ligų gydymo klausimais, kurdama medikamentinio navikinių ligų gydymo algoritmus. Per metus buvo paruošti 10 labiausiai paplitusių navikinių ligų gydymo algoritmai, kuriais praktiškai ir naudojasi kasdieniniame darbe Lietuvos onkologai chemoterapeutai. Šiuo metu Lietuvos chemoterapeutų draugija baigia ruošti pagrindinių navikinių ligų diagnostikos, gydymo ir tolimesnio sekimo praktinio vadovo kompiuterinę versiją, kuri yra adaptuota Lietuvai pagal JAV ( NCI, NCCN ) ir Europos Sąjungos ( ESMO ) šalių reikalavimus. Ši kompiuterinė versija leis nuolat atnaujinti, papildyti ar pakeisti navikais sergančių ligonių ištyrimo, gydymo ir sekimo metodikas paremtas pasauliniu patyrimu bei neginčijamais įrodymais. Lieka apgailestauti, kad šis darbas nebuvo panaudotas kuriant SAM krūties, prostatos ir nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo algoritmus.

Daugelis Lietuvos chemoterapeutų draugijos narių stažavosi pasaulinio lygio onkologijos centruose, dalyvavo konferencijose. Įkūrus Lietuvos chemoterapeutų draugiją, vis daugiau onkologų chemoterapeutų dalyvauja moksliniuose tyrimuose, studijuoja doktorantūrose, rašo mokslinius straipsnius į Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus leidinius. Rengia visuomenės kovos su vėžiu programas, dalyvauja ir skaito paskaitas visuomenei skirtose konferencijose ir TV laidose.

Norintys įstoti į Lietuvos chemoterapeutų draugiją, ar norintys gauti daugiau informacijos apie draugijos organizuojamus renginius gali kreiptis į draugijos narius (onkologus-chemoterapeutus) Lietuvos onkologijos centruose/ligoninėse/klinikose ar į draugijos Pirmininką Alvydą Česą.