Ataskaitinis/rinkiminis Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos susirinkimas

2019-03-01
Spausdinti

Vieta: Park Inn Kaunas, K. Donelaičio g. 27, Kaunas 44240                                                       
Laikas: 2019 Kovo 1 diena.

>> REGISTRACIJA <<

DARBOTVARKĖ

17:00–17:10 – Registracija

17:10-18:10 - „Gydytojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo, dalyvavimo konferencijose ir sutartinių santykių atskleidimo reikalavimai. Vaistų reklamuotojų vizitų pakeitimas reklaminiais renginiais“ – Rūta Pumputienė, Partnerė/Advokatė.

18:10 – 18:20 – Draugijos pirmininko ataskaita.

18:20 – 19:00 - Draugijos pirmininko rinkimai.

  1. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
  2. Kandidatų į pirmininkus programos pristatymas ( 5-10 min.)
  3. Slaptas balsavimas.
  4. Balsų skaičiavimo komisijos ataskaita.
  5. Draugijos tarybos rinkimai (pateikiami kandidatai į tarybą iš 7 įstaigų).
  6. Einamieji klausimai.

19:00 - 21:00 –Vakarienė

TRANSPORTAS IŠVYKS:

15:00 -Vilnius- Santariškių g. 1
14:00 -Klaipėda- Liepojos g. 41
14:50 -Panevėžys- Jakšto g. 6
14:30 -Šiauliai - Darželio  g. 10

N.B. skelbiamas kandidatų pareiškimų į LOCD pirmininko poziciją priėmimą. Prašymai priimami iki vasario 22 dienos ( likus 1 sav. iki ataskaitinio susirinkimo). Siųsti prašymus elektroniniu paštu chemoterapija@creativa.lt. Kandidatai ataskaitinio/rinkiminio susirinkimo metu galės pristatyti savo veiklos gaires, programą. Tada bus slaptas balsavimas. Pagal statutą, turi dalyvauti 50%+1 visų draugijos narių, turinčių balsavimo teisę ir sumokėjusių nario mokestį. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2019 metų vasario 14 dienos.